فصلنامه اوج بازار نسخه سوم

۱۰.۰۰۰تومان

  • رشد 2 تا 10 برابری با سیستم سازی کسب و  کار
  • پایدار سازی کسب و کارها در استان مازندران
  • مصاحبه با پیام بهرام پور
  • اهمیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها
  • مدیریت مالی شخصی
  • ضرورت وجود تیم قدرتمند در کسب و کار
  • رفتار شناسی در بازاریابی و فروش تلفنی
  • بازاریابی معنوی
  • تجربه سیستم سازی از زبان مدیریت عینک حجازی